Brochure Tarief

TRI_5112.jpg

Ons engagement

Het welzijn van de bewoners is de absolute prioriteit van Domitys en daarvoor zetten we ons ten volle in, samen met alle betrokkenen: families, mantelzorgers, zorgverstrekkers, partners, enzovoort. Vanuit onze missie is het ons engagement om een antwoord te bieden op de sociale en duurzaamheidsvereisten in ons vakgebied, terwijl we erover waken dat we in elke Domitys-residentie hetzelfde kwaliteitsniveau kunnen bieden.

 1. / Ons engagement

Kwaliteit: onze voorbeeldfunctie

Nos engagements
Nos engagements
Nos engagements

Levenskwaliteit als prioriteit

De levenskwaliteit van onze bewoners staat centraal in onze missie en ons engagement. Dit krijgt vorm in drie pijlers.

 • Ethiek en deontologie: de betrokkenheid van onze medewerkers garandeert respect voor de waardigheid van elke persoon.
 • Veiligheid: met respect voor eenieders vrijheid waken wij over risico’s op het vlak van hygiëne en gezondheid, het onderhoud van de leefruimtes en de veiligheid in onze residenties.
 • Onderzoek naar huisvesting en levenskwaliteit: een onderzoekscentrum gecoördineerd door een socioloog, gewijd aan de voortdurende verbetering van de levenskwaliteit en het welzijn van de bewoners.

Kwaliteitsvereisten van onze dienstverlening

Om een continue kwaliteit van de dienstverlening in de residenties te garanderen, zet Domitys zich in op verschillende niveaus.

 • Dienstverlening door het team in de residentie, met zorg gerekruteerd en opgeleid.
 • Kwaliteitsreferentiesysteem met ‘AFNOR CERTIFICERING’ op basis van zes criteria die het welzijn van de bewoners garanderen. Deze worden regelmatig geëvalueerd via audits in de residentie.
 • Naleving van het kwaliteitscharter rond persoonlijke dienstverlening.
 • CIVILIZ-bevragingen waarbij bewoners hun feedback op de cateringdienst kwijt kunnen.
 • Rondetafels en een jaarlijkse tevredenheidsenquête voor bewoners.

Kwaliteitsvereisten voor onze gebouwen

De dagelijkse expertise van Domitys begint bij het ontwerp en de constructie van de residenties.

 • Ze voldoen aan strenge, nauwkeurige en evoluerende lastenboeken voor een voortdurende verbetering.
 • Een netwerk van solide en betrouwbare bouwpartners en -aannemers.
 • Regelmatige renovaties van de oudere residenties.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nos engagements
Nos engagements
Nos engagements

Het welzijn van onze medewerkers voorop

Omdat zij onze drijvende kracht zijn om onze missie te kunnen realiseren, zetten wij ons op verschillende manieren in voor onze medewerkers.

 • Het stimuleren van diversiteit, genderevenwicht en gelijke kansen.
 • De tewerkstelling van personen met een beperking aanmoedigen.
 • Opleidingen aanbieden opdat onze medewerkers kunnen evolueren.
 • Waken over hun gezondheid en veiligheid.
 • Zorgen voor welzijn op het werk.

Duurzaamheidsinitiatieven

We hebben ook specifieke aandacht voor onze planeet. Onze engagementen zijn vastgelegd in ons duurzaamheidscharter, waarmee we het welzijn van onze residenten én de toekomstige generaties willen verzekeren.

 • Bewustmaking van onze medewerkers en bewoners inzake respect voor het milieu.
 • Water- en energieverbruik onder controle houden en kiezen voor ecologisch verantwoord transport.
 • Groene ruimtes op een ecologisch verantwoorde manier onderhouden.
 • Ontwikkelingen in het kader van het "Oasis Nature"-label ter bevordering van de wilde fauna en flora.
 • Afvalsortering en recyclage van groen- en restafval.
 • Normen rond duurzaamheid opleggen bij de selectie van leveranciers, partners en producten.
 • Betrokkenheid bij sociale activiteiten met het oog op een duurzame maatschappelijke ontwikkeling.

De lokale economie en betrokkenheid stimuleren

Verankerd in hun buurt maken de Domitys-serviceflats deel uit van het lokale leven op sociaaleconomisch vlak. Via diverse activiteiten willen we hier een positieve bijdrage leveren.

 • Ontwikkeling van directe jobs (in de residenties) alsook indirecte tewerkstelling (via fysiotherapeuten, verpleegkundigen, pedicures, enzovoort).
 • Samenwerking met ziekenhuizen en andere spelers op medisch en sociaal vlak.
 • Infrastructuur voorzien ten dienste van de wijk (seniorenverenigingen, crèches, scholen, enzovoort).
 • Opzetten van partnerschappen met plaatselijke verenigingen voor socio-culturele activiteiten.
 • Verbetering van de lokale infrastructuur, diensten en medische coördinatie.
 • Versterking van het woonaanbod via project- en stadontwikkeling.

Domitys, een internationaal erkende kwaliteit

Om een continue kwaliteit van de dienstverlening te garanderen, worden de Domitys-residenties regelmatig geëvalueerd en hebben ze verschillende kwaliteitslabels.

AFNOR

AFNOR

88 gecertificeerde residenties

Bewijs van onze dienstverlening aan de bewoners.

Viseha

VISEHA

94 gecertificeerde residenties

"Vie Seniors et Habitat" garandeert de naleving van 12 kwaliteitscriteria voor de dienstverlening.

Charte Nationale Qualite

Nationaal kwaliteitscharter voor persoonlijke diensten (FR)

Lidmaatschap

Tweejaarlijkse zelfevaluatie, gevolgd door een actieplan voor voortdurende verbetering.