Brochure Tarief

residence-senior-LilleFIVES-exterieur

Mentions légales

La poursuite de la navigation sur ce site vaut acceptation sans réserve des dispositions et conditions d’utilisation qui suivent.

  1. / Juridische informatie

Juridische informatie

De versie van deze gebruiksvoorwaarden die momenteel online staat, is de enige die kan worden afgedwongen gedurende de gehele gebruiksperiode van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt.

Site (hierna "de site"): www.domitys.fr/

Deze site is gepubliceerd door : ÆGIDE SA met een kapitaal van 6 796 100 €.

Maatschappelijk adres: 42 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIJS - FRANKRIJK

Registratie: RCS Parijs 401 397 765

Vertegenwoordigd door de heer Jean-Marie FOURNET, in zijn hoedanigheid van voorzitter,

Telefoonnummer: +33 1.53.65.60.60

E-mailadres: contact@domitys.fr

Directeur van de publicatie: Guillaume Lelong

Ontwerp en productie: USEWEB

Technische ontwikkeling en onderhoud: USEWEB

Deze site wordt gehost op de Microsoft Cloud (Azure). Het is geografisch gevestigd in Microsofts hostingcentrum voor Noord-Europa in Ierland.

Het doel van deze site is informatie te verstrekken over de residentiediensten voor senioren die door de ÆGIDE-groep worden aangeboden en door haar dochteronderneming DOMITYS worden geëxploiteerd.

Toegang tot de site

De toegang tot en het gebruik van de site zijn strikt persoonlijk. De gebruiker verbindt zich ertoe deze site en de informatie of gegevens op deze site niet te gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden of voor enige vorm van commerciële reclame, met name het verzenden van ongevraagde e-mails.

Inhoud van de site

Alle merken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, afbeeldingen (al dan niet geanimeerd), videosequenties, geluiden, alsook alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze site en meer in het algemeen alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, worden beschermd door de teksten en bepalingen die het auteursrecht, de literaire en artistieke eigendomsrechten en/of aanverwante rechten regelen.

Ze zijn volledig eigendom van de uitgever.

Elke reproductie, weergave, gebruik (downloaden, verspreiding, opslag, opname), hergebruik, doorgifte, wijziging of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, voor enig ander gebruik dan persoonlijk en privé, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure inleidt zodra hij kennis krijgt van dit ongeoorloofde gebruik, houdt niet in dat hij met dit gebruik instemt en afziet van een procedure.

De reproductie van de documenten van de site is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden: elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

ÆGIDE-DOMITYS wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat iemand zou kunnen maken van de informatie op deze site.

De informatie op deze site wordt te goeder trouw aangeboden en dient uitsluitend ter informatie. Deze informatie blijft