Brochure Tarief
Domitys_Articles9.jpg

Geef het dagelijks leven meer pit bij DOMITYS

Bijgewerkt op 17 Mar 2023

Geen enkele dag lijkt op de vorige. Noch op de volgende. Bij DOMITYS krijgt u gelegenheden bij de vleet om van elke dag iets bijzonders te maken.

  1. / Nieuws
  2. / Leven in een residentie
  3. / Geef het dagelijks leven meer pit bij DOMITYS

De dagen volgen elkaar op … maar elke dag is anders. Bij DOMITYS krijgt u tal van mogelijkheden om uw dagelijkse leven kleur te geven.

Dagelijkse animatie in de residenties

De missie van elke DOMITYS-residentie is de levenskwaliteit van de residenten te verbeteren. Dit doel uit zich in meer dan 50 intellectuele, culturele, fysieke, feestelijke, expressieve en ontspannende activiteiten, … per maand.

  • Dit maandelijkse programma wordt mee opgesteld en opgevolgd door een raad van animatoren. Daarnaast zijn er animatiecomités die de activiteiten en animatie tijdens hun vergaderingen evalueren en die de opmerkingen van residenten verzamelen, zodat ze er rekening mee kunnen houden bij het plannen van de volgende evenementen.
  • Een groot deel van het personeel in de DOMITYS-residenties is bezig met animatie: creatieve hobbyworkshops, culinaire ateliers met de chef, voorleesmomenten, tuinierstips, muzikale ontdekkingen of filmvertoningen, …

In de serviceresidenties van DOMITYS wordt de animatie niet aan de residenten opgedrongen en is het geen verplichting. Elke resident kan vrij deelnemen. Hetzelfde geldt voor het personeel: elk personeelslid, ongeacht zijn of haar functie en taken, kan een steentje bijdragen. De animatie is er allereerst om de sfeer in de residentie te bevorderen!

Culturele, ontspannings- of sportuitstappen

Het animatieprogramma in de DOMITYS-residenties wordt opgesteld in overeenstemming met de lokale mogelijkheden op het vlak van ontspanning, cultuur en sport. Een gezondheidsparcours met spierversterkende en stretchoefeningen, een sofrologiesessie in het park, …

Dankzij de Ontspanningskaart kunnen de senioren uit de buurt deelnemen aan deze animatie, die steeds gebeurt onder toezicht van een getraind hulpverlener die instaat voor de veiligheid.

Hoogtepunten die het jaar structureren

Hoewel elke animatieraad vrij is om activiteiten voor de residenten en externe deelnemers te ontwikkelen op basis van hun kennis, de actualiteit of de wensen van de residenten, moeten de activiteiten gebaseerd zijn op een gemeenschappelijke structuur.

Waarom? Om ervoor te zorgen dat de residenten in de verschillende residenties soortgelijke ervaringen kunnen delen, om gesprekken te bevorderen en om een samenhorigheidsgevoel te creëren.

Daarnaast worden er ook gemeenschappelijke projecten georganiseerd rond de volgende thema’s: de Dag van het Burgerinitiatief bij DOMITYS, kunst in de residentie, de relatie tussen hulpverleners en hulpbehoevenden, bewustmaking over duurzame ontwikkeling enz.

Ander nieuws dat u misschien interesseert