Brochure Tarief
Domitys_Articles20.jpg

Zijn er zorgverleners aanwezig in de serviceflats of serviceresidenties?

Bijgewerkt op 17 Mar 2023

De serviceresidenties zijn geen medische instellingen, maar hun teams zijn samengesteld uit tal van verschillende profielen. Dankzij hun opleiding kunnen ze zich te allen tijde aan de behoeften en verwachtingen van senioren aanpassen.

  1. / Nieuws
  2. / Leven in een residentie
  3. / Zijn er zorgverleners aanwezig in de serviceflats of serviceresidenties?

Serviceresidenties en medische rusthuizen: niet te verwarren

In tegenstelling tot medische rusthuizen stellen serviceresidenties geen zorgverleners tewerk. Het team bestaat uit een twintigtal personen:

  • Directie (residentiedirecteur, adjunct-directeur)
  • Onthaal en animatie (onthaalverantwoordelijke, secretaris administratie en onthaal, secretaris administratie en boekhouding, animator)
  • Service en catering (zaalverantwoordelijke, huishoudverantwoordelijke, medewerker huishoudservice, ober)
  • Onderhoud en ondersteuning (manager onderhoud en groene ruimtes, levens- en veiligheidsassistent)
  • Advies (adviseur die residenten en hun families begeleidt m.b.t. de huurappartementen, tijdelijke verblijven en ontdekkingsverblijven, …)

Het verschil tussen een rusthuis en serviceflats of een serviceresidentie ziet u aan hun bewoners. De bewoners van een rusthuis zijn meestal veel ouder en kunnen niet meer onafhankelijk leven. Serviceresidenties zijn daarentegen bedoeld voor senioren die autonoom zijn en zelfstandig kunnen leven.  

Services voor de coördinatie van gezondheidszorg

Toch kunnen ook senioren die zelfstandig leven, bepaalde gezondheidsbehoeften hebben. Daarom bieden de serviceresidenties van DOMITYS verschillende services aan om hen het leven gemakkelijker te maken. Hulp bij het vastleggen van medische consultaties, vervoer bestellen of zich begeleid verplaatsen (naar de dokter, het ziekenhuis, …), levering van medicijnen, medische aanpassingen in de woning (medische zetel of bed): al deze kleine dingen zijn geen echte medische handelingen, maar dragen wel bij tot de gezondheid en het welzijn van de residenten.

De gezondheid en de preventie van het verlies van autonomie vormen de kern van het concept van serviceresidenties. Deze twee elementen zijn verweven in elk aspect van het verblijf in een residentie, van het ontwerpen van de aangepaste appartementen en serviceruimtes tot het samenstellen van het restaurantmenu en animatieprogramma (fysieke activiteiten, geheugen- en evenwichtstraining, …).

Mogelijkheid om begeleiding door onafhankelijke zorgverleners te vragen

Maar hoe zit het dan met zorgverlening voor de bewoners van een serviceresidentie? Dat is eenvoudig: u kan beroep doen op onafhankelijke zorgverleners zoals uw huisarts, masseur-kinesist, onafhankelijk verpleegkundige, … Net zoals u dat thuis kunt doen. Als een resident om gezondheidsredenen kort in het ziekenhuis wordt opgenomen of permanente zorg nodig heeft, kunnen we assistentie op maat aanbieden voor de hierboven beschreven prestaties.

Tot slot gaan onze teams regelmatig op bezoek bij residenten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Serviceresidenties bieden dus geen medische zorg, maar ze spelen wel een belangrijke rol bij het coördineren van de gezondheidszorg voor senioren!

Ander nieuws dat u misschien interesseert