Brochure Tarief
Domitys_Articles7.jpg

Verhuizen voor het een noodzaak wordt

Bijgewerkt op 17 Mar 2023

Moeten verhuizen om gezondheidsredenen is niet aangenaam en gebeurt vaak overhaast. Wacht niet tot het zover is en denk er nu al aan om uw tijd te nemen en dat in alle rust te doen.

  1. / Nieuws
  2. / Domitys nieuws
  3. / Verhuizen voor het een noodzaak wordt

Woningmobiliteit bij senioren. Achter deze term gaan een paar eenvoudige vragen schuil: wat drijft senioren ertoe om te verhuizen? Waarom komen mensen die verhuizen uit noodzaak niet altijd in een bevredigende woning terecht?

Verhuizen uit vrije wil of noodzaak

Wanneer we de plaats kiezen waar we ons pensioen willen doorbrengen, doorlopen we doorgaans drie fasen:

  • Eerst is er een bloeifase: we willen een woning waar we een sociaal netwerk hebben en bepaalde activiteiten kunnen blijven doen.
  • Daarna volgt een toenaderingsfase bij de familie of een terugkeer naar de bron. Wie een bepaalde leeftijd bereikt, voelt vaak het verlangen om zijn familie of de plek waar hij is geboren en opgegroeid, weer op te zoeken.
  • Tot slot volgt de fase van zelfbescherming. Als de eerste tekenen van zwakte de kop opsteken, voelen mensen vaak de drang om te verhuizen naar een plek die beter aangepast is aan een gevorderde leeftijd.

Dit is geen vast stramien: mensen kunnen ook één of meerdere fasen tegelijk of na elkaar doorlopen. Hoe dan ook: op leeftijd verhuizen naar een nieuwe woning is niet altijd een keuze, soms gebeurt het uit noodzaak.

Verhuizen om financiële reden of gezondheids problematiek

We onderscheiden twee belangrijke categorieën van redenen waarom senioren op zoek gaan naar een nieuwe woning:

  • Financiële redenen. Wie naar een serviceresidentie verhuist, kan bijvoorbeeld besparen (minder woningkosten door te verhuizen naar een kleinere woning, wegvallen van kosten zoals grondbelasting voor wie de eigenaar was van zijn woning, delen van bepaalde kosten …).
  • Soms is het nodig een woning te zoeken die een verminderde autonomie kan voorkomen. In de serviceresidenties van DOMITYS zijn de gebouwen speciaal ontworpen om de mobiliteit en veiligheid van senioren te waarborgen. Er is de klok rond een team aanwezig om in te grijpen bij noodgevallen. Er worden ook talrijke preventie-activiteiten (lichte gymnastiek, geheugen- en evenwichtsworkshops …) georganiseerd om gezond oud te kunnen worden.

Verhuizen voor het een noodzaak wordt

De woningmobiliteit is een succes als ze gepland is in geval van vrije keuze. Anders gezegd: het is beter om te kiezen dan om uit noodzaak te verhuizen.

Des te meer als uw nieuwe woning u veel meer te bieden heeft dan uw huidige, met name omdat u er nieuwe mensen kunt ontmoeten. Want misschien is dat wel het element dat het vaakst meespeelt wanneer iemand een nieuwe woning moet kiezen: de wens om aangenaam ouder te worden. Dit is een kernbegrip in het concept van serviceresidenties.

Ander nieuws dat u misschien interesseert