Brochure Tarief
medical

Zijn de Domitys serviceresidenties gemedicaliseerd?

Domitys Residence

Domitys residenties verwelkomen autonome senioren die onafhankelijk willen zijn, maar omringd in alle veiligheid. Bewoners kunnen rekenen op de steun van onze teams die 24/7 aanwezig zijn om hun veiligheid te garanderen.
  1. / FAQ
  2. / Zijn de Domitys serviceresidenties gemedicaliseerd?

Waarom zijn Domitys seniorenresidenties niet gemedicaliseerd?

Ze zijn niet gemedicaliseerd omdat de bewoners geen significant verlies van autonomie lijden. Ze zijn onafhankelijk en leiden grotendeels een actief leven, in tegenstelling tot rusthuisbewoners die over het algemeen zwakker zijn.

Als je in een seniorenresidentie van Domitys komt wonen, worden er wel medische coördinatiediensten aangeboden (hulp bij het maken van medische afspraken, externe verpleging, vervoer naar de dokter, bestelling en levering van medicijnen aan huis, beheer van de levering van medische apparatuur, bezoek en levering van maaltijden aan huis in geval van ziekte, levering van spullen en toezicht op de woning in geval van ziekenhuisopname, enz.) Hoewel deze kleine diensten strikt genomen geen medische handelingen zijn, dragen ze wel bij tot de gezondheid en het welzijn van de bewoners.

 

Kunnen zorgprofessionals naar de woning komen?

Je kunt om hulp vragen van een zorgverlener, zoals een thuiszorgassistent, fysiotherapeut of privéverpleegkundige, net als in elk ander huis, als je speciale zorg nodig hebt (hulp bij het opstaan of naar bed gaan, hulp bij het wassen, injecties, verband verwisselen, enz.) In de residentie vind je de contactgegevens van medische professionals.

 

Komen de teams in noodgevallen tussenbeide?

Natuurlijk doen ze dat. In een Domitys seniorenresidentie ben je nooit alleen. De receptie van de residentie is open in het weekend en er is elke nacht een permanentie aanwezig. Dus als je hulp nodig hebt, kun je 24 uur per dag, 7 dagen per week een beroep doen op onze teams. Ze zijn getraind in eerste hulp zodat ze de juiste houding kunnen aannemen in geval van nood. Het personeel kan ook familie en vrienden waarschuwen of de hulpdiensten bellen (brandweer, ambulance, huisarts, enz.).

Er is eveneens een veiligheidssysteem inbegrepen in de prijs met automatische valdetectie. Dus als je valt of je onwel voelt in je flat, kun je het residentieteam waarschuwen zodat iemand je onmiddellijk kan komen helpen.

Raadpleeg alle vragen over : Domitys Residence